iStock 000006745997XSmall

Flyfrakt

 

Alf Andersen AS har siden 2004 vært registrerte flyfraktspeditører , og fra 2010 oppnådd fullt IATA-medlemskap.
Vi har gjennom mange år utviklet et bredt internasjonalt nettverk.

Vår uavhengighet betyr at  våre kunder oppnår gunstige fremforhandlede flyfraktpriser over hele verden.

Vi håndterer også pakking, merking og sending av farlig gods på fly ved behov.

Ønsker du rask service fra Gardermoen, ta kontakt med våre folk for å skrive flyfullmaktsavtale hvis du ikke allerede er kunde.

Kloner AS