spesial

Spesial Transport

Som en allsidig speditør har vi erfaring med følgende spesialtransportoppdrag i inn-og utland

  • Utstillingsoppdrag
  • Prosjektlast  med spesialutstyr
  • Termogods- (også biologiske og medisinske prøver med spesialemballasje og for eksempel tørris)
  • ADR- gods ( også mindre mengder av fareklasse 7)
  • Pakking- : pallettering, ommerking, omemballering Varmebehandling av treemballasje, og klargjøring for eksport til tredjeland Designoppdrag : møbelinnredning og konsoliderte , skreddersydde fraktoppdrag

 

 

Kloner AS