iStock 000001807178XSmall

 

Sjø og container frakt

Siden 1865 har Alf Andersen AS tilbudt sjøfrakt og spedisjon via Oslo Havn. Tidligere var Oslo Havn fylt med lokale fraktebåter , som lå i Bjørvika inntil tre i bredden. Våre tidligere kollegaer og familiemedlemmer opererte da som skipsekspeditører, og vognmenn, og fraktet godset videre med hest, jernbane, eller skip.

 

I dag er verden mye mindre og vi laster containere på ukentlig basis fra hele verden. Østen og Kina er de områdene vi hyppigste frakter fra og til , men våre tjenester omfatter hele verden.

Vi velger mellom de største shippinglinjene. Kvalitet, tid og pris avgjør våre valg av coloadere og linjeoperatører. Lossing og lasting av containere foregår på eget havneområde i Bjørvika. Vi håndterer også videredistribusjon i inn-og utland. Som en mindre operatør vil vi alltid holde tett kontakt med kunden og være tilgjengelig for oppdatert informasjon.

Kloner AS