Om oss & vår historie hos

Speditør Alf Andersen AS

Alf Andersen AS er et familiedrevet spedisjonsfirma med røtter tilbake til 1865. Fortsatt er firmaet i familiens eie etter snart 160 år med allsidig spedisjonsvirksomhet. En liten, men effektiv og allsidig speditør i et skiftende marked. Vi dekker et bredt spekter av logistikkrelaterte tjenester som f.eks.

 • Opphenting av varer i hele verden gjennom gode agentnettverk
 • Eksport av varer til hele verden, også gjennom agentnettverk
 • Innlandsfrakt med godt innarbeidede samarbeidspartnere
 • Internasjonal og nasjonal flyfrakt - se eget avsnitt
 • Internasjonal sjøfrakt - FCL og LCL - se eget avsnitt
 • Transittering og oppfølging
 • All type fortolling
 • Direktefortolling på alle norske tollsteder
 • Elektronisk omberegning
 • Pakking, klargjøring og inspeksjon av gods
 • Lagring av gods- alle typer
 • Distribusjon med budbil, varebil, liftbil, lastebil, kranbil og containertrekking

Dersom man benytter en fast speditør, blir det lettere å oppnå god styring over bedriftens logistikkutfordringer. Gjennom langvarig samarbeid, blir vi kjent med hverandres rutiner, noe som vil spare oss for mye verdifull tid. På denne måten kan Alf Andersen AS bli bindeleddet din bedrift trenger mellom transportverden og ønsket leveringssted. Gjennom god planlegging og bra lagerstyring, kan prosjekter konsolideres og videresendes rett til sluttkunde uten å gå via importørens lager.

Alf Andersen AS er et familiedrevet spedisjonsfirma med røtter tilbake til 1865. Fortsatt er firmaet i familiens eie etter snart 160 år spedisjonsvirksomhet. Se våre siste nyheter, artikler og utlysninger.

Historien om Oslos eldste spedisjonsselskap

Alf Andersen AS ble etablert i 1865, da Andreas Arndt Martinius Andersen (f.24.08.1848) så smått startet opp sin vognmannsvirksomhet og etter hvert spedisjon i det gamle Oslo (som i 1877 ble til Kristiania.) Her samarbeidet han med sin svigerdatters far, Satterup, som er vist på bildet.

Grunnleggeren var en suksessrik forretningsmann, som også var aktiv i foreningslivet. Han var, i 1882, den første formann i Kristiania Bryggearbeideres Forening, og eide etter hvert Hasle Hovedgård med 22 hester på stallen. Hans sønn Arndt Edvin Andersen og broren Eugen drev selskapet frem til Arndts eneste barn og sønn Alf Andersen overtok selskapet. Samtidig startet han sitt eget selskap med navn Alf Andersen i 1938.

Alfs to sønner: Eyolf Arndt og Pål Edvin Andersen overtok hvert sitt selskap etter far og bestefar. Eyolf drev Alf Andersen, og Pål driftet Arnt Edvin Andersen. Sammen drev de disse selskapene, i Tollbugata 4, 8. etg. Fra 1970 flyttet de imidlertid driften over til Fred Olsensgt. 11, 3.etg. I 1974 ble selskapet et Aksjeselskap, og registrert i Brønnøysund.

I årene 1970-1985 begynte 5. generasjon ved Espen Arnt Andersen og Siri Merete Andersen å jobbe i selskapet. Først i form av sommerjobber, og deretter fast. Espen var fast ansatt i perioden 1979-1985, og Siri i perioden 1977-1979. I Høsten 1987 kom Siri tilbake. Denne gangen med etternavnet Wingaard. Espen, som hele tiden sittet i styret, ble i de senere år styreformann.

Alf Andersen AS er et familiedrevet spedisjonsfirma med røtter tilbake til 1865. Fortsatt er firmaet i familiens eie etter snart 160 år spedisjonsvirksomhet. Se våre siste nyheter, artikler og utlysninger.

I 1993 flyttet selskapet over til Skur 49, på Langkaia i Bjørvika, og ble en del av et levende miljø med mange andre speditører. Siri overtok det formelle ansvaret for selskapet, da Eyolf A. Andersen gikk av med pensjon i 1996. I 2003 startet den 6. generasjonen, ved Siris datter Therese Wingaard (og et par år senere hennes bror Aksel Wingaard) kom inn i selskapet.

Desember 2009 flyttet selskapet over til, det som den gang het, Paulsenkaia (Skur 61), også i Bjørvika. Med dette hadde Alf Andresen holdt hus i hjertet av Oslo i mer enn 150 år.

Våren 2014 flyttet selskapet til Kongshavnveien 28. Alf Andersen AS flyttet senere til Trollåsveien 8, der de nå holder til, like ved bygrensen til Oslo.

Høsten 2021 møttes tre generasjoner i styret, og det ble besluttet at Aksel Wingaard ville overta som daglig leder i Alf Andersen AS. Siri Wingaard gikk av med pensjon i november 2021. Per 2022, driver Aksel og Therese Wingaard selskapet videre som representanter for familiens 6. generasjon. Vårt håp er at selskapet holder hjulene i gang i mange generasjoner fremover.